Saturday, November 19, 2011

Buah Roh Cinta..

Cinta adalah kunci..

Sukacita adalah nyanyian cinta..

Damai sejahtera adalah sandaran cinta..

Penderitaan dan penantian yang panjang adalah keabadian cinta..

Kebaikan adalah karakter cinta..

Kesetiaan adalah kebiasaan cinta..

Kelemahlembutan adalah sifat pemaaf dari cinta..

Pengendalian diri adalah tali kekang cinta..

Kiranya cinta kita memancarkan semua Buah Roh (Gal 5:22-23)


by > Ezra.D

No comments:

Post a Comment